SIEMECA AMR je bežični sustav koji radi na frekvenciji 868 MHz. (engl. Automatic Meter Reading system ili skraćeno AMR) je inovativan sistem za bežično daljinsko očitavanje podataka o potrošnji. Frekvencija je propisana od strane Europske unije. Sastoji se od mrežnih čvorova (tzv. koncentratori signala) koji čine mrežu unutar prostora u kojem skupljaju podatke o potrošnji sa uređaja za mjerenje, čuvaju ih i čine dostupnim za daljnje postupanje odnosno obradu.

Sva mjerila se tako očitavaju daljinski i ulazak u stan više nije potreban.

Isti sustav se upotrebljava za sva mjerila (razdjelnike, kalorimetre, vodomjere, plinomjere…)

SIEMECA AMR je otvoren sustav, što znači da može očitanja raditi više poduzeća.