Termostatski ventil i termostatska glava omugućuju namještanje željene temperature u svakoj prostoriji. Kada dobijemo željenu temperaturu u prostoru, termostatska glava automatski zatvori radijator. Utjecaj dodatne topline (sunce, kuhanje,…) ima utjecaj na termostatsku glavu koja odmah reagira na dodatnu promjenu temperature. Kada se u prostoriji smanji temperatura, termostatska glava sama aktivira radijator.

 

Zašto termostatski ventili i termostatske glave

  • Namještanje željene temperature u prostoru (automatsko otvaranje i zatvaranje radijatora)
  • Pravilan dotok tople vode u radijator (predpodešavanje na termostatskom ventilu)
  • Manja potrošnja toplinske energije i troškova čak do 15%

 

Termostatske glave

Termostatski-setoviTermostatske glave koriste se za reguliranje sobne temperature, pri grijanju s radijatorima ili konvektorima.
Termostatske glave dostupne su s ugrađenim senzorom ili daljinskim senzorom, te protuvandalskom zaštitom.
Pouzdanu i preciznu kontrolu omogućuje tekućinski senzor.

 

 

 

 

 

Termostatski ventil

DruckTermostatski ventil ima funkciju zatvaranja i otvaranja dotoka vode u radijator.

 

 

 

 

 

 

 

Regutec

Grijanje-Termostat-Setovi-RegutecRegutec prigušnica koristi se u toplovodnim sustavima grijanja za zatvaranje i regulaciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termostatsko balansirajući ventili

DruckTermostatski radijatorski ventil Eclipse ima integriran jedinstveni regulator protoka koji spriječava višak protoka. Željeni protok se može namjestiti direktno na ventilu zakretanjem.

Ventil regulira protok neovisno o raspoloživom diferencijalnom tlaku.