PODUZEĆE I LOKACIJA POSLOVNOG SUBJEKTA:

Naziv:           PROEN d.o.o.
Dugi naziv: PROEN ENERGETIKA NEKRETNINA d.o.o.
Lokacija:      Ulica Dragutina Mandla 1, 10000 Zagreb

Registarski podaci:

OIB: HR72070979111

Matični broj: 4109228

IBAN: HR8723600001102453468, Zagrebačka banka d.d.

Kontakt podaci:

Telefon: +385(0)1 79 87 633

Telefax: +385(0)1 79 87 634

E-mail: info@proen.hr

Web strana: www.proen.hr

Rad sa strankama i prijava reklamacija:

Termini za sastanke sa strankama:

ponedjeljak-petak   9:30-11:00

srijeda                        12:00-15:00

Sve reklamacije primamo isključivo putem e-maila na adresu reklamacije@proen.hr