PODUZEĆE I LOKACIJA POSLOVNOG SUBJEKTA:

Naziv:           PROEN d.o.o.
Dugi naziv: PROEN ENERGETIKA NEKRETNINA d.o.o.
Lokacija:      Karlovačka cesta 4h, 10020 Zagreb

Registarski podaci:

OIB: HR72070979111

Matični broj: 4109228

IBAN: HR8723600001102453468, Zagrebačka banka d.d.

Kontakt podaci:

Telefon: +385(0)1 79 87 633

Telefax: +385(0)1 79 87 634

E-mail: info@proen.hr

Web strana: www.proen.hr

Rad sa strankama i prijava reklamacija:

Termini za sastanke sa strankama:

ponedjeljak-petak   9:30-11:00

srijeda                        15:00-17:00

Telefoni:

+385(0)1   79 87 633 (u periodu od 8.00 do 15.00)

+385(0)91 31 55 099 (za hitne intervencije, curenje i slično)

E-mail: reklamacije@proen.hr

Knjigovodstvo i računovodstvo  | Mirjana Korent, mag. oec.

Mobitel: +385 (0)91 3122 220

Telefon: +385(0)1 65 39 325

E-mail: mirjana.korent@proen.hr

Administracija i prodaja | Tamara Lončar, struč. spec. ing. logist.

Telefon: +385(0)1 79 87 633

E-mail: tamara.loncar@proen.hr