Grijanje-Mjerila

Poduzeće Proen energetika nekretnina d.o.o. ugrađuje mjerila svjetski priznatog poduzeća SIEMENS.

Sa Mjerilima topline mjerimo potrošnju toplinske energije svakog stana ili poslovnog prostora zasebno. Upotrebljavaju se razdjelnici topline ili kalorimetri – ovisi koji je sustav grijanja namješten u zgradi.

Sva mjerila očitavaju se daljinski, tako da nema potrebe za ulaskom u stanove ili poslovne prostorije. Ugrađujemo sustave koji su kompatibilni sa vodomjerima, plinskim brojilima i brojilima za struju.

U skladu s načinom instalacije, postoji više različitih vrsta mjerila:

  • Razdjelnik topline
  • Kalorimetri
  • Ultrazvučni kalorimetri

Mjerila omogućuju određivanje udjela troškova grijanja za različite dijelove zgrade.

Mjerila ≠ uštednje energije

Termostatski setovi = 15% uštednje energije

Balansiranje sustava grijanja = 30% uštednje energije


 

Razdjelnik topline +

Grijanje-Razdjelniki

Razdjelnik topline možemo ugraditi na skoro sve sustave grijanja i na sve tipove radijatora.

Razdjelnici topline prate potrošnju toplinske energije radijatora i izmjerene vrijednosti automatski šalje u prijamne centrale.

Očitanje se izvodi daljinski – ulaz u stan više nije potreban.
Uobičajeni vijek trajanja razdjelnika topline je 10 godina.

Sa razdjelnicima topline ili kalorimetrima precizno mjerimo potrošnju toplinske energije za svaku jedinicu i na taj način plaćamo točno koliko smo potrošili. Ukoliko namjestimo termostatske ventile i balansiramo sustav grijanja možemo uštedjeti čak do 30% toplinske energije.

Certifikat Razdjelnik topline

Tehnički podaci

Kalorimetar +

Grijanje-KalorimetarKalorimetre ugrađujemo tamo gdje svaka stambena jedinica ili poslovna prostorija ima svoju horizontalnu liniju, na koju su vezani svi radijatori. Namješta se na ulaznu liniju i mjeri potrošnju za cijelu stambenu jedinicu ili poslovni prostor sa jednog mjesta.
Kalorimetar na temelju protoka vode i temperaturne razlike između protoka i povratka izračuna potrošnju toplinske energije.Očitanje se izvodi daljinski i nije potreban ulazak u stan ili poslovnu jedinicu.

Ultrazvučni kalorimetri
Nova generacija kalorimetra su ultrazvučni kalorimetri, koji sve brže zamjenjuju klasične kalorimetre. Ultrazvučni kalorimetri nemaju mehaničkih djelova i sa time garantiraju dužu upotrebu, manju osjetljivost na prljavštinu u sustavu grijanja i jamče izuzetnu točnost mjerjenja potrošnje toplinske energije.

Razlika između razdjelnika topline i kalorimetara +

Kada se radi o troškovima toplinske energije često se upitamo koja je razlika između razdjelnika topline i kalorimetra. U dosta primjera ta dva mjerila izjednačujemo, što je pogreška. Sa vidika funkcionalnosti su razdjelnici topline i kalorimetri dosta podjednaki ili jednostavnije oba mjere potrošnju toplinske energije i vrše raspodjelu potrošnje za svaku pojedinu jedinicu posebno.Razdjelnici topline daju nam podatak o potrošenoj toplinskoj energiji pojedinog radijatora.

Zašto je bolja ugradnja razdjelnika topline:

  • niža cijena od kalorimetara
  • manja mogućnost kvara
  • nema potrebe za kalibriranjem

Zašto je bolja ugradnja kalorimetara:

  • nije potrebno ugraditi razdjelnik topline na svaki radijator
  • kod promjene radijatora nije potrebno ponovno programiranje – manji trošak
  • nije potrebno balansiranje sustava grijanja. Kod razdjelnika topline balansiranje sustava grijanja je obavezno