Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je PROEN ENERGETIKA NEKRETNINA d.o.o., Karlovačka cesta 4H, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu: organizator nagradne igre).

 

Tko može sudjelovati

U nagradnoj igri mogu sudjelovati samo fizičke osobe starije od 15 godina. Zaposlenici i ostali suradnici organizatora nagradne igre ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

 

Uvjeti sudjelovanja

U nagradnoj igri i nagradnom izvlačenju sudjeluju samo sudionici koji će ispuniti slijedeće uvjete:

  • Prihvate pravila i uvjete nagradne igre
  • U aplikaciju unesu ime, prezime i e-adresu
  • Imaju aktivan profil na društvenoj mreži Facebook
  • Stisne gumb ‘Like’ na Facebook stranici poduzeća PROEN ENERGETIKA NEKRETNINA d.o.o. i objave da surađuju u nagradnoj igri na svom Facebook profilu

 

 

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traje od 17.3.2016. od 7:30. do uključujući 25.4.2016. do 23.59 sati. Korisnici koji će se uključiti u nagradnu igru prije početka ili nakon završetka  nagradne igre, neće biti uključeni u izvlačenje.

 

Glavna nagrada

Glavna nagrada je besplatan boravak za 5 dana (4 noćenja) u apartmanu u turističkom naselju Materada Residence u Poreču. Apartman može primiti do 4 osobe. Nagradu nije moguće isplatiti. Organizator igre nije materijalno, moralno ili kazneno odgovoran za bilo kakve posljedice koje proizlaze iz naslova nagradne igre ili korištenja nagrade. Nagrada je prenosiva i možete je darovati bilo komu. Nagradu možete koristiti u terminu od 10.05. do 14.05.2016.

 

Izvlačenje

Izvlačenje će biti 26.4.2016. u 13.00 sati i dobitnika nagrade ćemo objaviti na web stranici.

Izvlačenje će biti javno i mogu biti nazočni svi. Zapisnik nagradne igre bit će kod organizatora nagradne igre. Rezultat nagradne igre je konačan i žalba na rezultat nije moguća.

 

Dodjela nagrade

Pobjednik će biti o nagradi, načinu i roku dodjele nagrade obaviješten putem e-pošte, na e-adresu koju će napisati kod prijave. S pobjednikom dogovorit ćemo se individualno o preuzimanju nagrade. Za maloljetne osobe nagradu moraju preuzeti njihovi zakoniti zastupnici. Isplata nagrade u gotovini nije moguća, nagrada je prenosiva na treću osobu, ali nije moguća zamjena nagrade, koja nije navedena u Općim uvjetima nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri su upoznati sa mogućnošću da osvoje nagradu i slažu se da će, ukoliko će to biti potrebno, prosjedili sve potrebne kontaktne podatke. Ako pojedinačan dobitnik nagrade na obavijest o dobitku nagrade ne reagira (proslijedi sve potrebne kontaktne podatke u pisanom obliku ili putem e-pošte) u roku od 15 dana od dana kad je primio obavijest o dobitku nagrade ili ako ne želi prihvatiti nagrade, taj će izgubiti pravo na nagradu. U tom primjeru, nagrada neće biti dodijeljena. Vrijednost nagrade je viša od 42 EUR, zbog toga je sukladno sa zakonom o porezu (ZDoh-2, Ur. l. RS, št. 117/2006 n daljnji) za dobitnika nagrade potrebno platiti porez na nagradu. Porez plati organizator nagradne igre. Dobitnik nagrade je dužan proslijediti svoj identifikacijski broj za porez u roku 15 dana od izvlačenja, u suprotnom nema prava na nagradu.

 

Privatnost i zaštita osobnih podataka

Organizator nagradne igre se obvezuje da osobne podatke sudionika, skupljene u ovoj nagradnoj igri, neče prosljediti trećim osobama i da če ih štiti sukladno sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudionik u nagradnoj igri daje suglasnost da organizator kao administrator baze podataka upravlja, održava i nadzire prikupljanje osobnih podataka sudionika nagradne igre sukladno sa zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 i nadaljnji). Baza osobnik podataka sudionika u nagradnoj igri uključuje sljedeće podatke:

  • ime i prezime
  • e-adresa

Sudionik u nagradnoj igri dozvoljava, da se njihovi podatki sakupljaju u bazi podataka. Sudionik suglaša da može organizator kao administrator baze osobnih podataka, koje su sami prosljedili, samostalno i prema vlastitoj presudi podatke upotrebljivati isključivo za sljedeče namjere:

–  izvedba nagradne igre u svim aspektima

– obavještavanje dobitnika nagrade o rezultatu izvlačenja

– objava dobitnika nagrade na web stranici nagradne igre

– objava dobitnika nagrade u e-pošti, koja će biti poslana sa namjerom obavještavanja svim sudionicima

– slanje newsletter-a jedan put tjedno

Od primanja e-pošte sudionici nagardne igre mogu se odjaviti bilo kada putem linka, koji je uvijek objavljen u svakoj e-pošti.

 

Odgovornost

Organizator nagradne igre nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu koja proizlazi iz prekida pristupa ili grešaka u djelovanju web stranica, kao i ne jamče za uspješnost upotrebe ovih web stranica.

 

Pritužbe

Bilo kakva pitanja ili pritužbe koje se odnose na nagradnu igru, možete poslati na e-adresu info [manki] proen.hr. Odluka organizatora nagradne igre o svim pitanjima koja se odnose na nagradnu igrau i o pravilima igre, konačna je i važi za sve sudionike. Pisne primjedbe i prijave koje nisu u skladu s pravilima nagradne igre neće se razmatrati.

 

Završne odredbe
Organizator zadržava pravo da u vrijeme trajanja nagradne igre, zbog više sile, zloupotrebe sustava ili bilo kojeg drugog razloga na kojeg ne može utjecati, zaustavi nagradnu igru ili promijeni opće uvjete, ukine određenu nagradnu igru i pod postojećim ili izmijenjenim uvjetima ponovno je pokrene ili prekine  nagradnu igru i nagrade ne dodijeliti. Sudionici u nagradnoj igri odriče se bilo kakavim pravnim zahtjevama do organizatora, koji se izravno ili neizravno odnose na njihovo sudjelovanje u nagradnoj igri.

 

U Zagrebu, 17. 3. 2016