Podžbukni vodomjeri za hladnu ili toplu vodu sa protokom od 1,5 m³/h i 2,5 m³/h namještaju se direktno na cijev za određeno mjesto.

Ugrađuju se horizontalno ili vertikalno ovisno od načina i mogućnosti ugradnje. Način mjerenja pruža visoku operativnu pouzdanost, visoku mjernu točnost i dugi vijek trajanja.

Dužine brojila za ugradnju 80mm, 110mm ili 130mm.