Sobni termostat – Siemens RDE100.1.RFS

Sobni termostat omogućava reguliranje temperature u stanu po danima i satima.

Primjer: Zaposleni ste i niste cijeli dan u stanu,  tako da ne trebate cijeli dan grijanje.  Sa sobnim termostatom možete  podesiti kada ne trebate grijanje. Na primjer,  možete ga podesiti  da vam se grijanje uključi u 6 sati ujutro i ugasi u 8 sati ujutro, pa ponovo upali u 15 sati i ugasi u 9 sati navečer.

Sobnim termostatom upravljate troškovima toplinske energije po vlastitim potrebama i imate ugodno topao stan kada Vi to želite.

 

Cijena: Isporuka i ugradnja 1.737,50 HRK sa PDV  
 

Prednosti:

–          Regulacija temperature u stanu po danima i satima

–          Jednostavna ugradnja – ne trebate vuči žice

–          Jeftinija ugradnja, ako uz kalorimetar imate  ugrađen i balansirajući ventil

 

 

Slabosti:

–          Trebate imati ugrađen balansirajući  ventil,  uz kalorimetar na koji je spojen sobni termostat, te je potrebno spajanje na struju, zbog automatskog pogona balansirajućeg ventila

–          Ne možete regulirati temperaturu u svakoj prostoriji

 

Termostatski ventil za jednocijevni sustav

Možete podesiti zahtjevanu  temperaturu u svakoj prostoriji stana, dok  termostatska glava automatski  zatvara ili otvara radijatorski ventil. Na taj način se regulira rad radijatora (grije ili ne grije) zavisno od namještene temperature na termostaskoj glavi i temperature  prostorije u kojoj se radijator nalazi.

 

 

Cijena: Isporuka i ugradnja 570,00 HRK sa PDV  
 

Prednosti:

–          Možete regulirati temperaturu svake prostorije

 

Slabosti

–          Ne možete regulirati temperaturu stana po danima i satima

–          Mogući problemi kod ugradnje (zahrđale cijevi)

–          Nemogućnost ugradnje (nisko ugrađeni radijatori)

NAŠA PREPORUKA

Naša preporuka je sobni termostat, ako po satima u danu regulirate temperaturu, možete bolje upravljati vlastitim troškovima. Problem regulacije temperature svake prostorije riješite na sljedeći način, u prostorijama gdje ne želite visoku temperaturu, npr. u spavaćoj sobi, kuhinji ili kupaoni dok ju ne koristite, sa termostatskom glavom zatvorite ili prigušite radijator.